Shop Mobile More Submit  Join Login
Portrait 1 by LeafOfSteel Portrait 1 by LeafOfSteel
Some fun with Paint Tool SAI.
Add a Comment:
 
:iconrozehownz:
RozeHownz Featured By Owner May 19, 2015  Hobbyist Artist
amazing
Reply
:iconnatjelovesbillk:
Natjelovesbillk Featured By Owner May 12, 2015  Hobbyist General Artist
I love your artwork! Could I make a HUGE request and ask if I can use this image? For a game, naturally, roleplaying game. We have this site where we create accounts on for the played character and post images of how he/she looks with background information, and so on. I'd be really grateful if I could use this. All credits will be going to you in the link.
Reply
:iconleafofsteel:
LeafOfSteel Featured By Owner Edited May 17, 2015  Professional General Artist
Go ahead :) And thanks for asking ^_^
Reply
:iconrabbitandlionhearted:
She is so beautiful, and the sheer strength in her eyes is the most beautiful of all.  
Reply
:iconjohnt800:
JohnT800 Featured By Owner Nov 26, 2014
Perfect work! It is very beautiful!
Reply
:iconmapodaca:
mapodaca Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Writer
This is too amazing.
Reply
:iconfernezco:
Fernezco Featured By Owner Jul 9, 2014
beautiful piece! love her eyes!
Reply
:iconymanagan:
Ymanagan Featured By Owner May 25, 2014  Hobbyist Digital Artist
<font><font>wonderful work!! realy amazing :)</font></font>
Reply
:iconcyberbrian360:
CyberBrian360 Featured By Owner May 19, 2014  Professional Digital Artist
GREAT work ! 
(Well being An "Ex-Artist " Myself "! ?
Giggle !) 
Reply
:iconstrawberry--swing:
Strawberry--Swing Featured By Owner May 2, 2014  Hobbyist Digital Artist
Beautiful!!
Reply
:iconirapunzel:
IRapunzel Featured By Owner Apr 13, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Stunning and so memorable ! Lovely.... :heart:
Reply
:icontiancum:
Tiancum Featured By Owner Mar 14, 2014  Hobbyist Digital Artist
IDK who you used for a model, but she's a goddess. Haha! THe expression, pose, lighting, colors... everything about this is just spot on!
Reply
:iconlucife56:
lucife56 Featured By Owner Feb 9, 2014  Hobbyist General Artist
This is.... Amazing
Reply
:iconleafofsteel:
LeafOfSteel Featured By Owner Feb 9, 2014  Professional General Artist
Thank you very much :)
Reply
:iconalsii:
Alsii Featured By Owner Nov 30, 2013
very beautiful work
Thank you!
Reply
:iconratajczykowa:
Ratajczykowa Featured By Owner Nov 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Cudownie :)
Reply
:iconrenuit:
Renuit Featured By Owner Oct 24, 2013  Hobbyist Digital Artist
WOW!!!!!!
Reply
:iconedzik:
edzik Featured By Owner Oct 10, 2013  Hobbyist General Artist
Boże, jak ślicznie... I ten cudownie miękki światłocień D: Jezu, Niniejsza, jak ja bym chciała tak potrafić...
Reply
:iconleafofsteel:
LeafOfSteel Featured By Owner Oct 13, 2013  Professional General Artist
Potrafiłabyś - tylko światłocień wymaga trochę czasu i ćwiczenia (ja się lubię w nim babrać). To akurat nadziabałam w Paint Tool Sai, na kompie, ale z powodzeniem oczywiście można też na papierze - wychodzi bajecznie. Cały gips polega na delikatnym, warstwowym cieniowaniu, kawałek po kawałku, warstwa na warstwie, używając lekkiej ręki i jakiegoś dość grubego ołówka czy kredki. Nieźle też działa cieniowanie dość sztywnymi pędzlami na które nabierasz trochę suchej pasteli. Faktura zależy oczywiście od gramatury papieru.
Reply
:iconcorcoran789:
Corcoran789 Featured By Owner Sep 29, 2013  Hobbyist General Artist
Astonishing! Really clean and good looking.
Reply
:iconleafofsteel:
LeafOfSteel Featured By Owner Sep 30, 2013  Professional General Artist
Thanks :)
Reply
:iconcaylith-banshee:
Caylith-banshee Featured By Owner Sep 29, 2013
Absolutelly beautiful! It's good to see your work again, Leaf!:D
Reply
:iconleafofsteel:
LeafOfSteel Featured By Owner Sep 29, 2013  Professional General Artist
^_^
Thanks!
Reply
:iconbastler:
bastler Featured By Owner Sep 28, 2013
She looks fantastic, like the limited palette and the feel of a colored coal drawing.
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 28, 2013
Image Size
367 KB
Resolution
891×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
14,456 (9 today)
Favourites
622 (who?)
Comments
24
×